Platán Fitness

A Platán Fitness Házirendje

 

A Platán Fitness üzemeltetését Epresné Csontos Tímea, vállalkozó (2723 Nyáregyháza, Szegfű u. 1/a) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a klub biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükséges. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják

A Platán Fitness Házirendjében foglaltak a klub területén tartózkodó, továbbá a klub szolgáltatásait igénybevevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A Platán Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást  igénybe vevő vendég számára szabadon, a Platán Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető.

 

Általánosszabályok

A Platán Fitness sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy promócióból származó ingyenes napijeggyel lehet. a sportszolgáltatások dijai a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom  és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A promócióból származó ingyenes napijegy egy alkalommal a rajta feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosít.
A Platán Fitness minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni a recepciónál egy Nyilatkozatot (1. számú melléklet), melyben elfogadja a Platán Fitness Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A Platán Fitness a szolgáltatásit igénybe vevő vendégekről számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki.    

A Platán Fitness helyiségeit, eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően,mindenki  saját felelőségre veheti igénybe. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozásért a vendég anyagi felelőséggel tartozik!

A Platán Fitness területén történt baleset vagy sérülést kérjük  azonnal jelezzék a recepción, illetve a személyi edzőnél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.

A Platán Fitness üzemeltetője nem vállal felelőséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A talált tárgyakat minden vendég a Platán Fitness recepcióján köteles leadni.

A Platán Fitness használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat.

A klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság  megtartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

A sportterekbe csak és kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alaklmas sportfelszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A sportszolgáltatások igénybe vételekor a mobiltelefon használatát a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében – kérjük mellőzni!

A klub szolgáltatásait igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz öltözőszekrényt biztosít.
Az öltözőszekrények kulcsát minden vendég köteles a távozáskor a recepción  sértetlenül leadni.
A kiadott kulcsokért minden vendég letétet helyez el és anyagi felelőséggel tartozik.
Amennyiben elveszíti (nem tudja leadni távozáskor a recepción), 1500.-Ft. kártérítéssel tartozik.

A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, pulzusmérő, sportfelszerelések stb..) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni.
A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A Fitness területén tilos:

-          A dohányzás és az alkohol fogyasztása

-          Olyan tevékenység folyatása, amely a Platán Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.

-          Minden, másokat-erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó-zavaró tevékenység.

-          Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital, illetőleg állat bevitele.

-          Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folyatása, reklám, propaganda, szólólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

-          Kép-és hangrögzítő berendezés használat.

-          Politikai tevékenység folyatása.

A Platán Fitness üzemeletetője fenntartja a jogot  a klub egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Platán Fitness üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változásának a jogát.

A Platán Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett, oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatni, edzést tartani.

 

Nyitva tartás

A Platán Fitness sport és egyéb szolgáltatásai kizárólag a klub nyitva tartási idején belül vehetők igénybe.
A Platán Fitness nyitva tartási rendje:

Hétfőtől – Péntekig: 8:00-22:00
Szombaton, Vasárnap: 8:00-12:00 16:00-20:00

A Platán Fitness szolgáltatásai igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a klubot legkésőbb a zárás időpontjában elhagyni.

 

Öltöző használata

Az öltözőben és az öltöző szekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos.

 

Szauna használata

A szaunát csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
 A szaunákat- higiéni okokból- megfelelő öltözékben és törölközővel lehet igénybe venni.

A szaunákban az illóolaj csak mértékkel, másokra való tekintettel használható, amelyben a bent tartózkodók hozzájárultak.

A szauna padokra papucsban fellépni tilos.
A szaunákban a használatához nem szükséges tárgyakat bevinni szigorúan tilos.

 

Fitness terem használata.

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben szülői felügyelettel sem.

A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni.
A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett.
Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos.
A Platán Fitness területén dolgozó teremedzőnek, személyi edzőnek és vezetőnek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.

Az edzőgépeket és az eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, mindenki az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelőségére használhatja.     

Ön itt van: Home Házirend